Thông tin các công ty khử trùng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 90
1. Công ty Cổ phần giám định Cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu Cà phê Control
 
Cafecontrol Certificate
 
Samples of signature
 
2. Công ty TNHH COTECNA Việt Nam
 
Cotecna_certificate
 
Cotecna_sign​
 
3. Công ty Cổ phần giám định Đại Việt 

Davicontrol_Certificate
 
4. Công ty TNHH Intertex Việt Nam
 
Intertex_Certificate​
 
5. Công ty Cổ phần khử trùng Nam Việt
 
Nam Viet Fumigation_Certificate
 
6. Công ty SGS Việt Nam
  
SGS_Certificate
 
SGS_signature​
 
7. Công Ty cổ phần trừ mối - khử trùng (T.C.F.C)
 
TCFC_Certificate
 
TCFC_Signature 1
 
TCFC_Signature 2​
 
8. Công ty Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh
 
Danh sách chức danh ký chứng thư khử trùng
 
Vinacontrol_Certificate
 
Vinacontrol_Signature​

Tin liên quan