Tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình phòng chống bệnh virut vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu là môi giới truyền bệnh tại các tỉnh phía Nam

Ngày đăng: 16/06/2009 Lượt xem 3113

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 355/2009/QĐ-BVTV ngày 23/3/2009 về việc công nhận: "Quy trình phòng chống bệnh virut vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu là môi giới truyền bệnh tại các tỉnh phía Nam" .là tiến bộ kỹ thuật.

Tin liên quan