Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
Đi công tác địa phương 
   Các địa phương  17/0914:01
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  17/0913:52
 Nguyễn Quý Dương
Đi công tác địa phương
   Các địa phương  17/0914:10
 Lê Văn Thiệt
Hội thảo về phân loại và ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo GHS
   TP.HCM  17/0914:14