Ngày 14/11/2016 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 9614/BNN-HTQT về việc thông báo ký kết MOU về hợp tác nông nghiệp và thủy sản với Estonia.
Từ ngày 22-27/5/2016 Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam và đại diện Vụ Giám quản kiểm dịch động thực vật Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị hợp tác kiểm dịch thực vật Việt - Trung lần thứ nhất tại Hà Nội -...