Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNN về tăng cường sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Ngày đăng: 07/01/2022 Lượt xem 8003
Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 về tăng cường sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Giới thiệu một số mô hình sản xuất, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả đang áp dụng tại các địa phương

1. Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với tiến bộ kỹ thuật “1 phải 5 giảm”.
2. Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
3. Quy trình ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ngay trên đồng ruộng, tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất lúa.
4. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trong liên kết 4 nhà (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông) để sản xuất lúa gạo hữu cơ đạt chứng nhận quốc tế tại tỉnh Trà Vinh.
5. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trên lúa.
6. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

7. Mô hình canh tác điều hữu cơ sử dụng phân chuồng, phân bón rễ hữu cơ vi sinh và phân bón lá sinh học.
8. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật để sản xuất lúa hữu cơ.  
9. Mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ tại Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An.
10. Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ. 
11. Mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn hữu cơ tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
12. Quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm và phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
13. Quy trình ủ phân hữu cơ từ cành thanh long.
14. Quy trình ủ phân vi sinh từ vỏ cà phê.
15. Quy trình xử lý vỏ chôm chôm làm phân bón hữu cơ.
Tin liên quan

123movies