Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hóa chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 13/02/2019 Lượt xem 22381

Ngày 12/02/2019, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hóa chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, kèm theo đó 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất  Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này).Nội dung Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 và Phụ lục kèm theo

Tin liên quan

123movies