Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  18/0911:16
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  19/0914:05
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP    TP.HCM  18/0911:23
 Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương
Đi công tác nước ngoài    Bỉ và Tây Ban Nha  18/0911:20
123movies