Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Đi công tác địa phương    Các địa phương  25/0113:53
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 - Sáng: Họp Đề án phát triển Cây ăn quả toàn quốc;
- Chiều: Họp thẩm định đề cương dự án ĐTCB mở mới năm 2021

   Cục BVTV  25/0113:56
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP    TP.HCM  25/0113:59
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  25/0114:01