Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 12:00

Làm việc tại Cục;


   Cucj BVTV  10/1209:03
13:00 - 17:00 Công tác địa phương 
   Lạng Sơn  10/1209:07
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Họp tổng kết công tác TĐKT khối Cục, Vụ
     10/1209:15
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00

Làm việc tại Cục


   Cục BVTV  10/1209:20
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác BVTV phía Nam 
   Tiền Giang  10/1209:23