Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Công tác địa phương    Các địa phương  26/0910:54
 Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  26/0911:03
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  26/0910:58
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng    TP.HCM  26/0911:10
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  26/0911:06
123movies