Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Công tác địa phương    Cần Thơ  22/0709:16
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
08:00 - 12:00 Dự khai mạc lớp tập huấn ATTP      22/0709:16
13:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  22/0709:11
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Công tác địa phương    Long An  22/0709:18
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Hiếu
08:00 - 17:00 Tập huấn Chuyển đổi số    Hải Phòng  22/0709:13
123movies