Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 12:00 Giao ban tháng Cục
   Cục Bảo vệ thực vật  28/0909:03
13:00 - 17:00 Họp Đảng ủy Cục    Cục Bảo vệ thực vật  30/0910:32
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  28/0909:07
 Nguyễn Quý Dương
Hội nghị lớp TOT-IPM
     28/0909:10
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Tham dự Lễ Bế giảng lớp IPM 
   Tiền Giang  28/0909:13
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  28/0909:19