Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  21/0616:59
 Huỳnh Tấn Đạt
Họp với Phòng BVTV và Trung tâm Giám định KDTV về chuyển đổi số    Cục BVTV  21/0617:07
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  21/0617:02
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP
   TP.HCM  21/0617:14
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 12:00 Tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam (theo lịch Thứ trưởng Lê Quốc Doanh);    Bộ Nông nghiệp & PTNT  21/0617:10
13:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  21/0617:11