Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Cục trưởng Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  06/0209:59
 Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  06/0210:04
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  06/0210:00
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng
   TP.HCM  06/0210:11
 Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  06/0210:07
123movies