Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Công tác địa phương
   Các địa phương  18/1109:37
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  18/1109:41
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Công tác địa phương
   Các địa phương  18/1109:42
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP
   TP.HCM  18/1109:49