Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  15/0410:14
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
Công tác nước ngoài    Italy  15/0410:18
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng Cục    TP.HCM  15/0410:23
123movies