60 năm thành lập Cục Bảo vệ thực vật
Ngày 5/10/2021, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tròn 60 năm thành lập. Chặng đường 60 năm đã ghi dấu những đóng góp quan trọng, không ngừng nghỉ của Cục BVTV cho ngành nông nghiệp.
123movies