Ngày 11/10/2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 4127/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ Ghana
Ngày 11/7/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát đã ra Quyết định số 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea) từ Senegal do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium...
123movies