Thông tin các công ty khử trùng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày đăng: 26/09/2016 Lượt xem 18778
1. Công ty Cổ phần giám định Cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu Cà phê Control
 
 
 
 
 
2. Công ty TNHH COTECNA Việt Nam
 
 
 
 
 
3. Công ty Cổ phần giám định Đại Việt 
 
 
 
 
4. Công ty TNHH Intertex Việt Nam
 
 
 
 
5. Công ty Cổ phần khử trùng Nam Việt
 
 
 
 
6. Công ty SGS Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
7. Công Ty cổ phần trừ mối - khử trùng (T.C.F.C)
 
 
 
 
 
 
8. Công ty Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin liên quan

123movies