Thông báo về vệc thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm

Ngày đăng: 14/03/2019 Lượt xem 4280

Quyết định số 439 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm thuộc Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Quyết định số 440 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert

Quyết định số 441 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

Quyết định số 442 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ khoa học Caltech

Quyết định số 444 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm Hóa, Vi sinh, sắc ký quang phổ thuộc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn và đo lường chất lượng 3

Quyết định số 445 ngày 28 tháng 02 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm thuộc Viện Năng suất chất lượng Deming

Quyết định số 510 ngày 06 tháng 03 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm  thuộc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn và đo lường chất lượng 2

Quyết định số 511 ngày 06 tháng 03 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Trung tâm phân tích  và  thử nghiệm 1 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Quyết định số 512 ngày 06 tháng 03 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Phòng thử nghiệm 1 thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert

Quyết định số 513 ngày 06 tháng 03 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Trung tâm kiểm nghiệm và Kiểm định Đồng Tháp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 570 ngày 11 tháng 03 năm 2019 thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón của Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp thuộc Sở Nôngnghieepj và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh PhúcTin liên quan

123movies