Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư qui định trình tự, thủ tục KDTV nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 18/07/2014 Lượt xem 7554

 

Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan kiểm dịch thực vật trong cả nước cho bản Dự thảo lần thứ 3: Thông tư ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây, trước ngày 07/9/2014

 

Phòng Kiểm dịch thực vật,
Cục Bảo vệ thực vật
149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn

Tin liên quan

123movies