Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực bảo vệ thực vật năm 2015

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 3783
Cục Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực bảo vệ thực vật năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV) góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Công văn số 483/BVTV-KH về kế hoạch tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực bảo vệ thực vật năm 2015

Phân công nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực bảo vệ thực vật năm 2015

Tin liên quan

123movies