Các tổ chức tham mưu

Ngày đăng: 05/05/2014 Lượt xem 27038
Các phòng chức năng của Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV, phân bón, an toàn thực phẩm và môi trường và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi cả nước. Bộ máy quản lý của Cục có 09 phòng, Văn phòng Cục và bộ phận thường trực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Phòng Bảo vệ thực vật

Điện thoại:  024.38.513.913 | 024.38.518.197  
Email:  pbvtv.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng : Bùi Xuân Phong
Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh Tuấn

2. Phòng  Kiểm dịch thực vật

Điện thoại: 024.35.334.813 | 024.38.518.192
Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Lê Sơn Hà
Phó Trưởng phòng: Hà Thanh Hương

3. Phòng Thuốc bảo vệ thực vật

Điện thoại: 024.35.335.018 | 024.35.335.190 
Email: qlt.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Bùi Thanh Hương
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải


4. Phòng An toàn thực phẩm và môi trường

Điện thoại:  024.35.379.743 | 024.35.334.036  
Email: qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Vương Trường Giang


5. Phòng Quản lý phân bón

Điện thoại:  024.38.518.194
Email: qlpb.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Phạm Minh Lan
Phó trưởng phòng: Vũ Thắng

6. Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông


Điện thoại: 024.38.570.754
Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Hiếu
Phó trường phòng: Ngô Thị Phương Dung

7. Phòng Pháp chế, Thanh tra 


Điện thoại:  024.35.331.677 | 024.38.513.693
Email:   ttpc.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Nghiêm Quang Tuấn
Phó trường phòng: Vũ Quốc Khánh


8. Phòng Tài chính

Điện thoại:  024.38.518.200
Email:   tc.bvtvt@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiệp
Phó Trưởng phòng: Lê Thu Hà

9. Phòng Kế hoạch, tổng hợp

Điện thoại:  024.35.335.054 | 024.35.333.057
Email: kh.bvtv@mard.gov.vn
Trưởng phòng: Đỗ Hồng Khanh
Phó Trưởng phòng: Hà Tấn Thụ


10. Văn phòng

Điện thoại: 024.38.518.196
                   024.38.519.451 (trực bảo vệ)
                   024.38.574.663 (trực văn thư )
Email: vp.bvtv@mard.gov.vn
Chánh Văn phòng : Đinh Hà Biên
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trọng Ái
      Bùi Thị Xuân Hà

11. Bộ phận thường trực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38.24.8803       Fax: 028.3827.4344
Email: bptt.bvtv@mard.gov.vn
123movies