Qui trình tạm thời phòng chống sâu bệnh hại mới nổi

Ngày đăng: 25/03/2014 Lượt xem 7394

 

Cục bảo vệ thực vật ban hành Quy trình kỹ thuật tạm thời phòng chống bệnh chồi cỏ hại mía do phytoplasma gây ra, bệnh chổi rồng nhãn, bệnh đốm nâu hại thanh long và phòng chống các loại sâu như: bọ vòi voi hại dừa, rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi

 

 

 

Bệnh chổi rồng nhãn

 

Bệnh đốm nâu hại thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum

 

Bọ vòi voi (Diocalandra frumenti Fabricius) hại dừa

 

Rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) hại sắn

 

Sâu đục quả cây có múi (bưởi, cam, chanh)

Tin liên quan

123movies