Công văn số 637/BVTV-ATTPMT ngày 15/3/2023 về điều chỉnh một số nội dung công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/04/2022

Ngày đăng: 15/03/2023 Lượt xem 3009
Ngày 15/3/2023, Cục Bảo vệ thực vật ban hành công văn số 637/BVTV-ATTPMT về điều chỉnh một số nội dung công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/04/2022 hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh số 248 quy định quản lý đăng ký và doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Lệnh 248).
Căn cứ Công hàm ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Vụ Kiểm dịch động, thực vật (Tổng cục Hải quan Trung Quốc), Công thư số 008/2023 ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Phòng Kinh tế Thương mại (Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam) và Công điện số TCOCD 317 ngày 08 tháng 03 năm 2023 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Bảo vệ thực vật thông báo điều chỉnh một số nội dung của Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/04/2022 hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh số 248 quy định quản lý đăng ký và doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Lệnh 248). Nội dung chi tiết của công văn số 637/BVTV-ATTPMT ngày 15/3/2023 tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies