Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Ngày đăng: 19/03/2024 Lượt xem 994
Ngày 15/03/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột hiệu quả góp phần bảo vệ sản xuất trồng trọt an toàn và giảm chi phí sản xuất.

Chi tiết nội dung của Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV tại đây.

Tin liên quan

123movies