Danh sách tổ chức uỷ quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (cập nhật đến ngày 10/01/2023)

Ngày đăng: 11/01/2023 Lượt xem 3106

DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU

(Cập nhật đến ngày 10/01/2023)

 STT

Tên tổ chức  Lĩnh vực
 Ngày thực hiện
Hiệu lực    Số Quyết định
 1Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCM
Phân bón
02/4/2022
 01/4/2023
 838/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
 2Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3
Phân bón
14/11/2022
 14/11/2023
 3550/QĐ-BVTV-KH ngày 14/11/2022
 3Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
Phân bón
10/01/2023
 10/01/2024
 84/QĐ-BVTV-KH ngày 10/01/2023
4Thuốc BVTV
15/9/2022
 15/9/2023
 2898/QĐ-BVTV-KH ngày 15/9/2022
 5Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
 Phân bón
 06/01/2023
 06/01/2024
 43/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2023
 6Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
Phân bón
 02/4/2022
 01/4/2023
 840/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
7 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
Phân bón
 02/4/2022
 01/4/2023
 839/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
 8Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert
Phân bón
08/9/2022
 13/6/2023
 2818/QĐ-BVTV-KH  ngày 07/9/2022
 9Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc          
Thuốc BVTV
03/01/2023
03/01/2024
 03/QĐ-BVTV-KH ngày 03/01/2023
 10Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam    
Thuốc BVTV
 03/01/2023
 03/01/2024
 04/QĐ-BVTV-KH ngày 03/01/2023
 11Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia
 Phân bón
 23/4/2022
23/4/2023
 1031/QĐ-BVTV-KH ngày 22/4/2022
 12Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
 Phân bón
09/7/2022
 09/7/2023
 1804/QĐ-BVTV-KH ngày 08/7/2022
 13Viện Năng suất chất lượng Deming
 Thuốc BVTV
20/7/2022
20/7/2023
 1941/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022
 14Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
 Phân bón
   20/7/2022
20/7/2023
1942/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022
Tin liên quan

123movies