Đơn vị chứng nhận phù hợp

Ngày đăng: 12/04/2022 Lượt xem 2317
DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU
(Cập nhật đến ngày 01/4/2022)


TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Ngày thực hiện

Hiệu lực

Số Quyết định

1.                  

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCM

Phân bón


02/4/2022

01/4/2023

838/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

2.                  

Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3

Phân bón,

thuốc BVTV


02/4/2022

10/10/2022

836/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

3.                  

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert

Phân bón


02/4/2022

27/12/2022

837QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

4.                  

Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

Phân bón


02/4/2022

07/01/2023

835/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

5.                  

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai

Phân bón02/4/2022

01/4/2023

840/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

6.                  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Phân bón02/4/2022

01/4/2023

839/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

7.                  

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert

Phân bón


06/10/2021

11/9/2022

1790/QĐ-BVTV-KH  ngày 06/10/2021

8.                  

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy Vietcert

Phân bón23/4/2021

23/4/2022

797/QĐ-BVTV-KH ngày 23/4/2021

9.                  

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc      Thuốc BVTV

Thuốc BVTV

06/01/2022

31/12/2022

49/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022

10.               

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam     Thuốc BVTV

Thuốc BVTV

06/01/2022

31/12/2022

48/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022


DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM CHỈ ĐỊNH
THUỘC CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cập nhật đến 10/9/2021


STT Tên tổ chức
Lĩnh vực chỉ định
Thời gian cấp lần đầu
Hiệu lực chỉ định
Quyết định chỉ định
 1. Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
Phân bón
28/12/2020
11/5/2022Số 1621/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 2. Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3Phân bón + CL thuốc BVTV25/01/202110/10/2022Số 1620/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 3. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc GiaPhân bón9/2/2021 26/02/2022Số 1602/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 4. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQCPhân bón25/3/2021 20/4/2022 Số 1601/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 5. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC-HCMPhân bón7/1/2021 20/4/2022Số 1604/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 6. Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCertPhân bón31/3/202113/4/2022Số 1605/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 7. Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCCPhân bón31/3/202129/5/2022Số 1619/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 8. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào CaiPhân bón31/3/202121/5/2024Số 597/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 9. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải PhòngPhân bón25/3/202128/02/2022Số 1606/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 10.
 Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)CL thuốc BVTV10/9/202030/9/2021Số 1789/QĐ-BVTV-KH ngày 10/9/2020
11.  Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận Nông, lâm, thủy sản Thanh HóaPhân bón19/12/201819/12/2021Số 1616/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 12. Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa Vinacert (VAIQ)Phân bón + CL thuốc BVTV9/8/201915/4/2022Số 1603/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 13. Viện Năng suất Chất lượng DemingPhân bón + CL thuốc BVTV31/3/202011/5/2022Số 1618/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 14. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà NẵngPhân bón5/12/20195/12/2019

1/8/2022
Số 3432/QĐ-BVTV-KH ngày 05/12/2019
 15. Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Cần ThơPhân bón17/3/202020/8/2022Số 1613/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021
 16. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigoncertPhân bón20/11/201811/9/2022Số 1622/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 17. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest1)Phân bón10/1/20193/10/2022Số 1615/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 18. Trung tâm chứng nhận sự phù hợp QuacertCL thuốc BVTV15/10/20193/10/2022Số 2810/QĐ-BVTV-KH

15/10/2019
 19. Công ty Cổ phần thuốc BVTV Phú NôngCL thuốc BVTV17/7/20204/11/2022Số 1410/QĐ-BVTV-KH ngày 17/7/2020
 20. Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc giaPhân bón24/7/201913/11/2022Số 1617/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 21. Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía BắcPhân bón + CL thuốc BVTV20/5/201927/2/2023Số 1607/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 22. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia LaiPhân bón4/4/201928/2/2023Số 702/QĐ-BVTV-KH

 ngày 21/4/2020
 23. Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía NamPhân bón + CL thuốc BVTV29/8/201914/6/2023Số 1609/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 24. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần ThơPhân bón14/6/201915/6/2023Số 704/QĐ-BVTV-KH

ngày 21/4/2020
 25. Công ty Cổ phần Long HiệpCL thuốc BVTV6/3/20193/8/2023Số 515/QĐ-BVTV-KH

ngày 06/3/2019
 26. Trung tâm phân tích và Dịch vụ Khoa học công nghệ nông nghiệpPhân bón9/11/20209/11/2023Số 2294/QĐ-BVTV-KH ngày 09/11/20200
 27. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và ProteinCL thuốc BVTV6/10/20206/10/2023Số 1983/QĐ-BVTV-KH ngày 06/10/2020
 28. Công ty TNHH Công nghệ NHONHOPhân bón3/2/20217/11/2022Số  1614/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021
 29. Viện Thổ nhưỡng Nông hoáPhân bón3/2/202129/8/2023Số 254/QĐ-BVTV-KH

ngày 03/02/2021


Tin liên quan

123movies