Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 21/09/2022 Lượt xem 854
Ngày 5//9/2022, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 3334/2022/QĐ-BNN-PC về Ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies