Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Ngày đăng: 11/08/2021 Lượt xem 525
Nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư ngày 02 tháng 06 năm 2021 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại đây 

Tin liên quan

123movies