Hợp tác song phương

Ngày đăng: 09/07/2019 Lượt xem 12928

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC SONG PHƯƠNG 

STT

Quốc gia,

đơn vị ký

Tên văn bản

Năm ký

Hiệu lực

Nội dung hợp tác

BẢO VỆ THỰC VẬT

1

Trung Quốc

 

 

 

 

 

NATESC

Hợp tác kỹ thuật trong giám sát và quản lý dịch hại di cư trên lúa

02/3/2009

1/2015

Trao đổi đoàn khảo sát

Hội thảo thường niên (luân phiên)

Tập huấn kỹ thuật

 

GXAAS

Biên bản họp giữa Cục BVTV và Viện KHNN Quảng Tây về hợp tác trong lĩnh vực BVTV

13/8/2012

2013

Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm

Xây dựng dự án

Chia sẻ thông tin

Trao đổi đoàn

 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT

1

Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

APHIS

Bản ghi nhớ về kiểm dịch động thực vật

11/2000

 

 

 

APHIS

Biên bản hội đàm song phương về KDTV

7/3/2013

 

 

2

Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KDTV

2003

 

 

 

 

Biên bản Họp kỹ thuật lần thứ 4 về KDTV VN-HQ

19/3/2013

(ký tại HQ)

 

Mở cửa thị trường đối với xoài của Việt Nam và 6 loại quả tươi của Hàm Quốc

PRA vú sữa của VN

Mở cửa thị trường đối với cây giống dâu tây của HQ

Xử lý hơi nước nóng đối với thanh long VN

Trao đổi thông tin và hợp tác kỹ thuật

Ưu tiên sau PRA đối với xoài

Đào tạo KDTV cho các nước đang phát triển

3

Trung Quốc

 

 

 

 

 

Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung  Quốc

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch thực vật (KDTV) giữa Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung  Quốc và Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

3/2004

 

 

 

Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc

10/2004

 

 

 

 

Hiệp địnhgiữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV đã được ký kết

30/5/2008

 

 

 

 

Biên bản hội đàm giữa Cục BVTV và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia Trung Quốc

5/2005

 

 

4

Úc

 

 

 

 

 

AFAS

Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xông hơi khử trùng

2009

 

 

5

Nga

 

 

 

 

 

 

Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực bảo về và KDTV

2000

 

 

 

(Cục BVTV cùng với một số đơn vị khác thuộc Bộ: Cục Quản lý chất lượng nông lâm. thủy sản, Vụ Hợp tác quốc tế)

Biên bản hội đàm với Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga về kiểm tra, giám sát an toàn và chất lượng ngũ cốc

14/11/2008

 

 

6

Lào

 

 

 

 

 

 

Bản ghi nhớ hợp tác triển khai mô hình một cửa, một điểm dừng trong khuôn khổ Hiệp định GMS

2005

 

 

 

 

Bản ghi nhớ với Cục trồng trọt Lào về hợp tác trong lĩnh vực Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2006

 

 

 

Bộ Nông nghiệp & Lâm nghiệp Lào và Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

2009

 

 

 

 

Kế hoạch hợp tác 2013-2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

18 /10/ 2011

 

 

 

 

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn 2013 và Kế hoạch 2014-2015

24/7/2012

 

Nâng cấp Trạm KD động thực vật Densavanh, Nam Kan và Nam Phao

Xây dựng mô hình thí điểm hệ thống BVTV tới huyện

 

 

Bản ghi nhớ giữa Cục BVTV của Việt Nam và Cục Trồng trọt của Lào về Hợp tác trong lĩnh vực BV và KDTV

 

2012

 

 

7

Campuchia

 

 

 

 

 

 

Hiệp định GMS

 

 

Triển khai mô hình kiểm tra một cửa, một điểm dừng tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bà Vẹt.

8

Hà Lan

Biên bản hội đàm về hợp tác trong lĩnh vực KDTV và ATTP giữa Bộ Kinh tế đối ngoại, Nông nghiệp và Phát triển công nghệ Vương quốc Hà Lan và Cục BVTV

30/8/2012

 

Trao đổi thông tin

Trao đổi chuyên gia, tham quan

 

Sẽ họp tại VN vào 22-26/4/2013

 

 

Biên bản cuộc họp về KDTV giữa Cục BVTV và Bộ Kinh tế của Hà Lan

25/4/2013

 

Thông tin về PRA

Hàng hóa truyền thống

Thảo luận bàn tròn

Chứng nhận điện tử

Luật BV và KDTV mới của Việt Nam

Thiên địch

An toàn thực phẩm

 

9

New Zealand

OAP để xuất khẩu xoài sang NZ

2011

 

 

 

 

OAP để xuất khẩu thanh long sang NZ

28/5/2014

 

 

 

Tin liên quan

123movies