Công ty sản xuất phân bón

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

Tôi hiện đang công tác tại công ty sản xuất phân bón. Vừa qua có Đội quản lý thị trường vào kiểm tra tại công ty tôi và thu giữ 1 số sản phẩm hết hạn hợp quy. Những sản phẩm đó của chúng tôi là sản phẩm phân bón hữu cơ ... More

Theo mục b khoản 08 điều 42 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ban hành ngày 20/09/2017 quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh: "Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân ...", mục d "thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật ...". Vậy Đội quản lý thị trường kiểm tra và thu giữ các sản phẩm của chúng tôi như vậy có đúng thẩm quyền không?
Người gửi: Công ty sản xuất phân bón
Trả lời: Chào bạn, Cục Bảo vệ thực vật xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp ... More
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì  “Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý”.

Theo quy định tại Điều 40b của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016) thì lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón (Đội trưởng Đội quản lý thị trường có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không vượt quá25.000.000 đồng).

Như vậy, các lực lượng quản lý thị trường được quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, hợp quy sản phẩm hàng hóa là phân bón.

Trân trọng!
123movies