Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ

Ngày đăng: 01/10/2019 Lượt xem 6180

Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/9/2019 ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT năm 2019. Cụ thể là khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2019.

Phương pháp khảo sát trực tuyến thông qua Biểu mẫu "Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ nông nghiệp & PTNT cung cấp" tại địa chỉ: 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE76YLj4HXCpjDOtLVakZpL1NObX2oIx5gX4w2LdPA9_zNTg/viewform.

Thời gian tiến hành khảo sát đến hết ngày 20/11/2019.
Tin liên quan

123movies