Ngày 5/10/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 “Pháp luật với mọi người” (Kế hoạch số 3695/KH-BTP). Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát...