Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu

Ngày đăng: 25/11/2020 Lượt xem 4364

Tin liên quan

123movies