Phân cấp triệt để cho địa phương về quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Ngày đăng: 23/03/2023 Lượt xem 2645
Trong thời gian hoàn tất các hướng dẫn theo Điều 64 Luật Trồng trọt và để góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý mã số vùng trồng phục vụxuất khẩu, ngày 23/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển có văn bản số 1776/BNN-BVTV gửi Cục Bảo vệ thực vật và Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản  phục vụ xuất khẩu. 

Nội dung chi tiết công văn 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies