Đoàn thể

Ngày đăng: 01/03/2024 Lượt xem 4854

 Đảng bộ Cục 

  Ban chấp hành Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ VIII (2020-2025) gồm:

                   Bí thư đảng uỷ: Huỳnh Tấn Đạt

                   Phó bí thư đảng uỷ: Nguyễn Quý Dương

                   Ủy viên:  Nguyễn Trọng Ái

                   Ủy viên: Nguyễn Quang Hiếu

                   Ủy viên: Nghiêm Quang Tuấn

                          

Cục có 10 chi bộ trực thuộc.              

 

Công đoàn:

Ban chấp hành công đoàn Cục Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 

                Chủ tịch công đoàn: Lê Thế Anh

                     

Đoàn thanh niên

Ban chấp hành Đoàn Cục khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Bí thư Đoàn: Nguyễn Tiến Trung

                Phó bí thư chi đoàn: Nguyễn Hải Sơn

   

123movies