Công văn số 816/BVTV-TTra về góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 29/05/2014 Lượt xem 7767

 

Để đảm bảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật được ban hành và có hiệu lực thi hành đúng thời gian, Cục Bảo vệ thực vật đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Cục đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định nêu trên.

 

Chi tiết nội dung công văn 816/BVTV-TTra

 

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 10 tháng 6 năm 2014:

Phòng Thanh tra- Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật

Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Email: ttpc.bvtv@mard.gov.vn

 

Tin liên quan

123movies