Bố trí kho lưu chứa và tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, nhập lậu, và ngoài Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 7745
Thực hiện chỉ đaọ của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thống nhất triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 7625/BNN-BVTV ngày 23/9/2014 về việc lưu chứa và tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, nhập lậu, và ngoài Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

Tin liên quan

123movies