Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các Tổng Cục, các Cục​

Ngày đăng: 01/12/2013 Lượt xem 4556

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2741/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các Tổng Cục, các Cục

Tin liên quan