Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Quy trình quản lý tổng hợp nhóm mọt đục thân gay hại cây keo"

Ngày đăng: 03/04/2023 Lượt xem 1460
Translator
Ngày 31/3/2023, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ký ban hành Quyết định số 883/QĐ-BVTV-KH về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật "Quy trình quản lý tổng hợp nhóm mọt đục thân gay hại cây keo". Mã số: TBKT 01-122: 2023/BVTV. Nhóm tác giả: Trần Xuân Hưng, Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí, Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình, Trần Thanh Trăng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Văn Tiến, Phạm Tiến Hùng, Phùng Văn Tỉnh, Nguyễn Đình Trình.

Quyết định số 883/QĐ-BVTV-KH ngày 31/3/2023.

Quy trình quản lý tổng hợp nhóm mọt đục thân gay hại cây keo.Tin liên quan

123movies