Công nhận tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình quản lý tổng hợp nhóm sâu ăn lá gây hại cây keo"

Ngày đăng: 03/04/2023 Lượt xem 1320
Translator
Ngày 31/3/2023, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã ký ban hành Quyết định số 884/QĐ-BVTV-KH về việc Công nhận tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình quản lý tổng hợp nhóm sâu ăn lá gây hại cây keo". Mã số:TBKT 01-121: 2023/BVTV của nhóm tác giả: Trần Xuân Hưng, Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí, Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình, Trần Thanh Trăng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Văn Tiến, Phạm Tiến Hùng, Phùng Văn Tỉnh, Nguyễn Đình Trình.

Nội dung Quyết định số 884/QĐ-BVTV ngày 31/3/2023

Quy trình quản lý tổng hợp nhóm sâu ăn lá gây hại cây keo.

Tin liên quan

123movies