Huỷ bỏ các Tiêu chuẩn cơ sở năm 2023 (đợt 1)

Ngày đăng: 13/03/2023 Lượt xem 1897
Ngày 13/3/2023, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ký ban hành Quyết định số 601/BVTV-KH về việc huỷ bỏ 32 tiêu chuẩn cơ sở về lĩnh vực kiểm định thuốc bảo vệ thực vật. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies