Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ thực vật ban hành đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 3735
Ngày 6/7/2016, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành 53 TCCS trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch tại Quyết định số 1195/QĐ-BVTV-KH.
 
Nội dung Quyết định số 1195/QĐ-BVTV-KH và danh sách các TCCS ban hành đợt 2 năm 2016

Tin liên quan

123movies