Thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Cục Bảo vệ thực vật năm 2023

Ngày đăng: 18/08/2023 Lượt xem 2422
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Bảo vệ thực vật thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Cục Bảo vệ thực vật năm 2023 tại văn bản số 2092/TB-HĐTDVC ngày 18/8/2023. Chi tiết tại đây.


Tin liên quan

123movies