Danh sách các vườn trồng, cơ sở đóng gói và bảo quản quả anh đào xuất xứ từ Chi Lê năm 2022-2023

Ngày đăng: 21/10/2022 Lượt xem 1407
Cục Bảo vệ thực vật đã phê duyệt các vườn trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản quả anh đào xuất xứ từ Chi Lê năm 2022-2023. Chi tiết danh sách tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies