Góp ý bản dự thảo các Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vải, nhãn, chôm chôm khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày đăng: 06/10/2022 Lượt xem 2343
Ngày 6/10/2022, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 3067/BVTV-HTQT về việc đóng góp ý kiến cho các bản dự thảo các Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vải, nhãn, chôm chôm, mít, khoai lang tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị:

1. Các địa phương, hiệp hội, tổ chức và cá nhân sản xuất, xuất khẩu quả vải, nhãn, chôm chôm, mít tươi và khoai lang sang Trung Quốc nghiên cứu kỹ và gửi góp ý (nếu có) cho 03 bản dự thảo Nghị định thư:
- Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vải, nhãn, chôm chôm tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc
- Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả mít tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc
- Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc

 Các ý kiến đóng góp xin được gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & Truyền thông) trước ngày 15/10/2022 đối với khoai lang, và trước ngày 25/10/2022 đối với vải, nhãn, chôm chôm và mít tươi. 

2. Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh/thành phố chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV rà soát các vùng trồng và cơ sở đóng gói vải, nhãn, chôm chôm, mít theo quy định tại dự thảo Nghị định thư; và gửi kết quả tổng hợp về Cục BVTV trước ngày 30/10/2022 theo Biểu mẫu rà soát tại đây

Sau thời gian xin ý kiến, nếu các đơn vị, tổ chức và cá nhân không có phản hồi thì được coi như đồng ý với các bản dự thảo Nghị định thư. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để được hướng dẫn./.

Tin liên quan

123movies