Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (cập nhật ngày 24/11/2020)

Ngày đăng: 24/11/2020 Lượt xem 7960

Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói quả tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngoài ra, Danh sách mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được đăng trên Website của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754195/index.html

Mọi thắc mắc liên quan, đề nghị liện hệ qua hòm thư: masovungtrong.bvtv@mard.gov.vn Tin liên quan