Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện để xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 08/08/2022 Lượt xem 2360
Ngày 8/8/2022, Hội đồng xét tuyển công chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT ra thông báo số 06/TB-HDXTCC về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện để xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật. Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies