Hủy bỏ các tiêu chuẩn cơ sở về quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói

Ngày đăng: 05/04/2023 Lượt xem 2513
Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 925/QĐ-BVTV-KH về việc hủy bỏ 02 tiêu chuẩn cơ sở năm 2023 (đợt 2), gồm :
1. TCCS 774: 2020/BVTV: Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng
2. TCCS 775:2020/BVTV: Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói

Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies