Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc

Ngày đăng: 24/11/2022 Lượt xem 2717
Ngày 22/11/2022, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã công bố trên website của Tổng cục thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu khoai lang Việt Nam (Thông báo số 117 năm 2022) với các quy định trong Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc được ký kết vào ngày 09/11/2022. 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc được ký kết theo hình thức luân phiên, ở cấp Bộ trưởng giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc. Nghị định thư gồm 8 Điều và 01 Phụ lục. Trong đó, Nghị định yêu cầu khoai lang (Ipomoea batatas, tên tiếng Anh: sweet potato) được xuất khẩu sang Trung Quốc phải được sản xuất tại Việt Nam và không dùng cho mục đích làm giống.

Các đối tượng dịch hại trên khoai lang được quy định trong Nghị định thư gồm 02 loại nấm: Streptomyces ipomoeae, Pythium splendens và 5 loại tuyến trùng: Pratylenchus brachyurus, Longidorus sp., Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica

Thêm vào đó, Nghị định thư còn quy định về yêu cầu đăng ký, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói; kiểm tra kiểm dịch thực vật, xử lý các vi phạm không tuân thủ.

Chi tiết nội dung Nghị định thư, tham khảo tại đây.


Tin liên quan

123movies