Tóm tắt điều kiện nhập khẩu chanh và bưởi từ Việt Nam vào New Zealand

Ngày đăng: 16/11/2022 Lượt xem 3607
Quả chanh các loại (chanh Citrus aurantiifolia, Citrus latifolia, Citrus limon, Citrus limonia) và bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Newzealand kể từ ngày 15/11/202, nếu đáp ứng các yêu cầu sau:
- Vùng trồng và cơ sở đóng gói được đăng ký mã số với Cục Bảo vệ thực vật và Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho phía Newzealand
- Vườn trồng được quản lý dịch hại. 
- Trái cây được rửa và chải sau khi thu hoạch.
- Không nhiễm đối tượng sinh vật gây hại phía Newzealand quan tâm. Cụ thể:
+ Chanh: rầy Diaphorina citri; các loại rệp Nipaecoccus viridis, Planococcus kraunhiae, Planococcus minor; bọ trĩ Scirtothrips dorsalis; và các loại ruồi đục quả Bactrocera carambolae, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonataB. Zonata.
+ Bưởi: rầy Diaphorina citri; các loại rệp Nipaecoccus viridis, Planococcus kraunhiae, Planococcus kraunhiae, Planococcus minor; bọ trĩ Scirtothrips dorsalis; nhện đỏ Tetranychus kanzawai; các loại ruồi đục quả Bactrocera carambolae, Bactrocera correcta, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata, Zeugodacus cucurbitae, Zeugodacus tau.
- Được chiếu xạ với liều tối thiểu 400 Gy
- Các lô hàng xuất khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, trong đó có phần khai báo bổ sung như sau:
+ Lô hàng chanh Citrus aurantiifoliaCitrus limon bao gồm Citrus limonia : khai báo bổ sung như sau: “This consignment was produced and prepared for export in accordance with the agreed bilateral arrangement.” và khai báo bổ sung cho các loài gây hại yêu cầu các biện pháp do MPI chỉ định là: "This consignment was irradiated for Bactrocera carambolae, B. dorsalis, B. latifrons and B. zonata."
+ Lô hàng chanh Citrus latifolia: khai báo bổ sung như sau “This consignment was produced and prepared for export in accordance with the agreed bilateral arrangement.” và khai báo bổ sung cho các loài gây hại yêu cầu các biện pháp do MPI chỉ định là: "This consignment was irradiated for Bactrocera carambolae, B. dorsalis and B. zonata.”
+ Lô hàng bưởi: khai báo bổ sung như sau: “This consignment was produced and prepared for export in accordance with the agreed bilateral arrangement.” và khai báo bổ sung cho các loài gây hại yêu cầu các biện pháp do MPI chỉ định là: “This consignment was irradiated for Bactrocera carambolae, B. correcta, B. dorsalis, B. zonata, Zeugodacus cucurbitae and Z. tau.”.

Tin liên quan

123movies