Thông báo mẫu giáy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Thái Lan

Ngày đăng: 23/08/2022 Lượt xem 2812
Kể từ ngày 01/08/2022, Cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia Thái Lan sử dụng mẫu giấy kiểm dịch thực vật mới. Mẫu giấy mới được cấp qua hệ thống điện tử và in trên phôi giấy có các dòng chữ "Department of Agriculture Thailand". 

Nội dung chi tiết công văn số 2681/BVTV-KD ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Thái Lan

Tin liên quan

123movies