Thông báo mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Trung Quốc

Ngày đăng: 07/12/2023 Lượt xem 1686
Ngày 6/12/2023, Cục Bảo vệ thực vật ban hành thông báo số 3188/BVTV-KD liên quan đến mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (KDTV) mới của Trung Quốc để các đơn vị liên quan biết và thực hiện. Chi tiết thông báo số 3188/BVTV-KD tại đây.

1. Mẫu giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu

2. Mẫu Giấy chứng nhận KDTV tái xuất 

Tin liên quan

123movies