Công nhận tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây Quế ở vườn ươm và rừng trồng"

Ngày đăng: 24/03/2023 Lượt xem 1801
Ngày 24/3/2023, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã ký quyết định số 807/QĐ0BVTV-KH công nhận tiến bộ kỹ thuật "Quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây  Quế ở vườn ươm và rừng trồng" của nhóm tác giả: Lê Văn Bình, Đào Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Thống, Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Văn Thành, Trần Viết Thắng, Trang A Tổng, Phạm Quang Thu, Vũ Văn Định, Trần Xuân Hưng, Bùi Quang Tiếp, Phạm Duy Long, Lương Minh Tâm, Lê Kim Hoàn, Trần Mạnh Toàn, Đặng Thị Thanh Mai, Đoàn Giao Lương, Nguyễn Xuân Quyến thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Nội dung Quyết định số 807/QĐ-BVTV-KH ngày 24/3/2023

Quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây  Quế ở vườn ươm và rừng trồng
Tin liên quan

123movies