Hội thảo nâng cao nhận thức về hệ thông chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) đối với sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam

Ngày đăng: 23/07/2021 Lượt xem 3024
Ngày 23/07/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo trực tuyến kết hợp với trực tiếp về : “Nâng cao nhận thức về hệ thông chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) đối với sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam” . Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án SYMST (Cơ chế có hệ thống về thương mại an toàn hơn) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật (PPD) tại Việt Nam. Hội thảo đã thu hút được 100 đại biểu tham gia đến từ các cơ quan quản lý, Hiệp hội các ngành nghề rau, quả, hồ tiêu và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật (88 đại biểu tham gia trực tuyến và 12 đại biểu tham gia trực tiếp). 

Mục tiêu Hội thảo nhằm giới thiệu hệ thống IMSOC-TRACES của Ủy ban châu Âu (EU) cho các cơ quan quản lý về Kiểm dịch thực vật, An toàn thực phẩm Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.  Đây cũng là cách tiếp cận có hệ thống để giúp Việt Nam tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh và sức khỏe thực vật khi xuất khẩu sản phảm hàng hóa thực vật sang Châu Âu.

Tại Hội thảo, hai chuyên gia quốc tế Ông Patrick Deboyser và ông Vincent Andre đã giới thiệu về các quy định của EU về sức khỏe thực vật và an toàn thực phẩm; về hệ thống TRACES và đặc biệt là các hợp phần PHYTO, IMPORT và CHED cho các bên quan tâm tại Việt Nam. Các đại biểu cũng đã được các chuyên gia giải đáp các câu hỏi liên quan đến các trường hợp không tuân thủ, thời gian thực hiện và vai trò của các bên tham gia. Hội thảo đã cho thấy hệ thống chuyên môn & kiểm soát thương mại TRACES (Trade Control and Expert System) giúp quản lý các biện pháp kiểm soát và lập kế hoạch lưu thông một cách nhanh chóng và hiệu quả khi các lô hàng được xuất khẩu sang EU hoặc giao dịch trong thị trường đơn lẻ của EU. 

Tin liên quan

123movies