Quy chế phối hợp giữa Tổng Cục Quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 14/05/2021 Lượt xem 3298
Ngày 14/5/2021, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, không tổ chức được lễ ký kết trực tiếp, nhưng để tăng cường hợp tác giữa Tổng cục quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật, “Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật” vẫn được ký kết theo hình thức luân phiên. Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục quản lý thị trường và Ông Hoàng Trung Cục Bảo vệ thực vật đại diện cho các Bên đã trực tiếp ký vào Bản Quy chế. Đây là thỏa thuận nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật gồm 3 Chương, 9 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong đó, có 9 nội dung phối hợp và quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên. Đặc biệt, tại Chương II, Điều 5 của Quy chế nêu rõ: 
-Hai bên thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ cho việc đấu tranh chống nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng trên thị trường. 
- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của hai bên trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Hai bên tin tưởng rằng, với sự ra đời của Quy chế phối hợp, sẽ có các hành động ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả của vật tư nông nghiệp trong sản xuất trồng trọt của nước nhà.

Tin liên quan

123movies