Quyết định số 287/QĐ-BVTV-KH công nhận TBKT: "Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp phân vô cơ cho sản xuất rau an toàn ở các tỉnh phía Bắc"

Ngày đăng: 19/02/2021 Lượt xem 433

Tin liên quan