Quyết định số 5190/QĐ-BNN-BVTV Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày đăng: 07/12/2023 Lượt xem 3775
Ngày 7/12/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung đã  ký phê duyệt Quyết định số 5190/QĐ-BNN-BVTV về
đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies